عکس روز نشنال جئوگرافی/سرمای استخوان سوز

عکس روز نشنال جئوگرافی به سرمای بیش از اندازه یکی از شهر های روسیه که مردم را مجبور می کند تا صورتشان را هم بپوشانند اختصاص یافته است.

به گزارش میزان، شهر اویمایاکون روسیه به سبب سردی هوایش شناخته شده است و در حقیقت سردترین نقطه کره زمین در نظر گرفته می شود.

کم ترین دمایی که تا به حال در یک منطقه مسکونی به ثبت رسیده است، مربوط به سال ۱۹۲۴ و همین شهر است. در آن سال دمای شهر اویمایاکون به  منهای ۹۶ درجه فارنهایت ( منفی ۷۱ درجه سانتیگراد) رسید.

در این عکس که الساندار منیکونزی به ثبت رسانده  است یکی از شهروندان کک مکی روسی را می بینیند که کلاه پشمی خود را کاملا به صورتش چسبانده تا حد ممکن صورتش را از سرما دور نگه دارد.