عکس/تابلوی قدیمی هیلاری کلینتون بر دیوار کاخ سفید

در تصویر زیر قاب عکس هیلاری کلینتون را بر دیوار کاخ سفید در زمانی که بانوی اول آمریکا بود را مشاهده می‌کنید.