ظريف: همكاري هاي بانكي با غنا را تسهيل مي‌كنيم

وزير امور خارجه كشورمان گفت: بايد برخي موضوعات از جمله همكاري هاي بانكي با غنا را تسهيل كنيم.به گزارش ایسنا، محمد جواد طريف پس از ديدار با وزير خارجه غنا در جمع خبرنگاران گفت: ما با يك هيات بزرگ اقتصادي به غرب آفريقا سفر كرده‌ايم و اين يك فرصت است.وي افزود: ما مانعي براي توسعه روابط با غنا و آفريقا نداريم و از گسترش روابط با اين كشور استقبال مي‌كنيم.وي تاكيد كرد: ما بايد برخي موضوعات همچون همكاري‌هاي بانكي را تسهيل كنيم تا امكان اين روابط به صورت راحت‌تَر و آسان‌تَر براي بخش خصوصي فراهم شود.