طوفان شن سیستان و بلوچستان را درنوردید/ امداد رسانی به بیش از ۳ هزار نفر

رئیس سازمان امداد و نجات از آغاز طوفان شن، معروف به بادهای ۱۲۰روزه در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در ۴۸ساعت گذشته به بیش از ۳ هزار نفر امدادرسانی شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات، از آغاز طوفان شن معروف به بادهاي ۱۲۰روزه در سيستان و بلوچستان خبر داد.وي گفت: طوفان ۴۸ ساعت گذشته هيرمند را درنورديد و ۶ روستا را تحت تاثير قرار داد.رئیس سازمان امداد و نجات با بيان اينكه امداد رسانی در اين منطقه همچنان ادامه دارد، گفت: به ۳ هزار و سیصد و بیست و پنج نفر امدادرساني شده و ششصد و ۲۵ بسته غذايي ميان آنها توزيع كرده ايم.چرخساز ادامه داد: ۳ هزار و ۸۵۰ ماسك نيز توسط ۸ تيم عملياتي شامل ۵۰ امدادگر، ميان اهالي منطقه توزيع شده است.وي تاكيد كرد: امدادرساني به طوفان زدگان همچنان ادامه دارد.

طوفان شن سیستان و بلوچستان را درنوردید/ امداد رسانی به بیش از ۳ هزار نفر

رئیس سازمان امداد و نجات از آغاز طوفان شن، معروف به بادهای ۱۲۰روزه در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در ۴۸ساعت گذشته به بیش از ۳ هزار نفر امدادرسانی شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات، از آغاز طوفان شن معروف به بادهاي ۱۲۰روزه در سيستان و بلوچستان خبر داد.وي گفت: طوفان ۴۸ ساعت گذشته هيرمند را درنورديد و ۶ روستا را تحت تاثير قرار داد.رئیس سازمان امداد و نجات با بيان اينكه امداد رسانی در اين منطقه همچنان ادامه دارد، گفت: به ۳ هزار و سیصد و بیست و پنج نفر امدادرساني شده و ششصد و ۲۵ بسته غذايي ميان آنها توزيع كرده ايم.چرخساز ادامه داد: ۳ هزار و ۸۵۰ ماسك نيز توسط ۸ تيم عملياتي شامل ۵۰ امدادگر، ميان اهالي منطقه توزيع شده است.وي تاكيد كرد: امدادرساني به طوفان زدگان همچنان ادامه دارد.