صنعت چقدر برق مصرف می‌کند؟

پیک مصرف برق صنایع برای روز گذشته ۴ هزار و ۱۶۷ مگاوات گزارش شد که در مقایسه با روز پیش از آن ۳۱۷ مگاوات افزایش نشان می دهد.

به گزارش میزان بر اساس آمارها پيک شبانه مصرف برق ديروز (شنبه) با ثبت عدد ۳۴ هزار و ۱۰۵ مگاوات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ هزار و ۴۱۶ مگاوات افزايش نشان داد. 

اين در حالي است که پيک مصرف برق در اين روز نسبت روز گذشته با افزايش ۳ هزار و ۴۷۸ مگاواتی روبرو بوده است. 

اين گزارش می افزايد؛ در اين روز پيک مبادلات روزانه برق با کشورهای همسایه يک هزار و ۶۵۳ مگاوات گزارش شد که يک هزار و ۱۵۴ مگاوات آن صادر و ۴۹۹ مگاوات آن وارد شده است. 

گزارش‌ها حاکی از اين است، ذخيره نيروگاهي نيز در اين روز معادل ۹ هزار و ۷۰۸ مگاوات گزارش شده که در مقايسه با مدت مشابه ديروز ۲ هزار و ۸۶۸ مگاوات کاهش داشته است. 

گفتني است، پيک مصرف برق صنايع در اين روز با ثبت عدد ۴ هزار و ۱۶۷ مگاوات،نسبت به مدت مشابه روز گذشته با افزايش ۳۱۷ مگاواتی روبرو شد.