صدورویزای فرودگاهی برای ایرانیان در آذربایجان/روادید لغو نشده است

درحالیکه برخی رسانه ها سخن دیروز رئیس جمهور آذربایجان را حمل بر لغو روادید برای ایرانیان کردند، یک منبع آگاه انرا تسهیل صدور ویزا در فرودگاه عنوان کرد.به گزارش مهر، یک منبع آگاه اخبار مطرح شده درخصوص لغو روادید آذربایجان برای اتباع ایران را اصلاح کرد.وی گفت: جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی لغو روادید نکرده است بلکه تنها تسهیلات روادید فرودگاهی برای ایرانیان در نظر گرفته است.گفتنی است روز گذشته الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کشورمان، از برخی اقدامات جهت تسهیل سفر ایرانیان به آذربایجان خبر داده بود.