صادرات اسب از ایران ممنوع است‌

‌متخصص ژنتیک و اصلاح نژاد دام گفت: اسب‌های ایرانی نباید فراموش شوند.به گزارش ایسنا، ‌سیاوش سالک اردستانی در گفت وگویی، اظهار کرد: امروزه برخی از کشورها از طریق صادرات اسب به درآمد قابل توجهی دست یافته‌اند.وی ادامه داد: درحال حاضر به دلیل برخی مشکلات و دلایل دامپزشکی امکان صادرات اسب از ایران به سایر کشورها وجود ندارد.سالک اردستانی خاطرنشان کرد: بدون شک با برداشتن موانع صادرات اسب، زمینه‌ای مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشورفراهم می‌شود.وی با توضیح درخصوص اسب‌های ایرانی افزود: فیزیولوژیک نژادهای اسب‌های ایرانی برای سوارکاری مناسب نیست و همین باعث شده در طول سال‌های گذشته واردات اسب به ایران رونق زیادی داشته باشد.سالک اردستانی ابراز کرد: هرچند باید به نیازهای سوارکاران کشور توجه داشت ولی نبایداجازه دهیم اسب های ایرانی به فراموشی سپرده شوند.این متخصص ژنتیک و اصلاح نژاد دام ابراز کرد: برخی منتقدان درخصوص وضعیت اسب‌های ایرانی سیاه نمایی می کنند که این کار درنهایت باعث داغ تر شدن بازار واردات اسب می‌شود.وی در پایان یادآورشد: برای اسب‌های ایرانی باید کاربری‌های جدیدی تعریف کردتا زاین ذخایر ژنتیکی به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرند.