شهرستان مرند ۱۵ بار لرزید

شهرستان مرند در آذربایجان شرقی طی دو ساعت، ۱۵ بار لرزید.به گزارش مهر، این زمین لرزه های متوالی از ساعت ۱۴:۳۶ با ۱.۹ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین آغاز شد و تا ساعت ۱۶:۷ با پس لرزه ۱.۶ ریشتری ادامه داشت.بزرگترین زمین لرزه این دو ساعت به قدرت ۲.۲ در عمق ۸ کیلومتری زمین اتفاق افتاد که در برخی از نقاط شهرستان مرند نیز احساس شد.همچنین دقایقی قبل و ساعت ۲۰:۸ زمین لرزه ای نه چندان قوی به قدرت ۱.۴ ریشتر شهرستان اهر را نیز لرزاند.