شنیده شدن صدای انفجار در ریو

منابع خبری مستقر در شهر ریو به نقل از افراد بومی از شنیده شدن صدای خفیف انفجار در نزدیکی مسابقات دوچرخه سواری خبر دادند.به گزارش فارس، رقابت‌های دوچرخه سواری در جریان است و شاهدان از انفجاری خفیف خبر می‌دهند.خبرگزاری رویترز نیز دقایقی پیش در صفحه توئیتر خود این خبر را نقل کرده و نوشته است: صدای انفجاری خفیف شنیده شده و گویا این صدای انفجار از سوی شاهدان و افراد بومی و تماشاگران تایید و شنیده شده است.