شناگر جوان آمریکایی رکورد المپیک را شکست

شناگر ۱۹ ساله آمریکایی موفق شد در مسابقات شنای آزاد ۴۰۰ متر ، رکورد المپیک را جا به جا کند.کیتی لدکی آمریکایی در مسابقات شنای آزاد ۴۰۰ متر المپیک ریو ۲۰۱۶ درخشید و موفق شد رکورد المپیک را جا به جا کند. این شناگر ۱۹ ساله که به نظر می رسد امسال همه عنوان ها را درو کند، رکورد شنای آزاد ۴۰۰ متر را به ۳ دقیقه و ۵ ثانیه کاهش داد. انتظار می رود که این شناگر موفق شود در دور فینال مسابقات، رکورد جهان را نیز به نام خودش ثبت کند.