شارژر بدون آداپتور سامسونگ

شارژر بدون آداپتور سامسونگ

از مهم
ترین ویژگی گجت های همراه که بسیار مورد توجه قرار می گیرد , مدت زمان
کارکرد و شارژ شدن باتری آن می باشد . اما ممکن است گاهی اوقات در شرایطی
باشید که نه به شارژ و نه به باتری اضافه دسترسی دارید . اینک ایده هایی
برای شارژ کردن این وسایل به طرق مختلف برای برخی گجت ها به مرحله ساخت
رسیده است .

 در ادامه با تکنولیو همرا باشید….