سلفی‌های تکرارنشدنی و خطرناک با فیل‌های غول‌پیکر

تعدادی خبرنگار در بازدید از یک پارک ملی در اوگاندا تصمیم گرفتند با فیل‌های بزرگ پارک عکس سلفی بگیرند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اینترنتی «نیو ویژن،» تعدادی خبرنگار که به پارک ملی آبشار مورچیسون در شمال اوگاندا رفته بودند، تصمیم گرفتند با فیل‌های غول‌پیکر حاضر در آنجا عکسی سلفی بگیرند؛ زیرا این فرصتی است که شاید تنها یکبار در زندگی هر فرد به دست بیاید. این خبرنگاران بی‌توجه به هشدار ساکنان محلی مبنی بر احتمال وجود خطر از سوی فیل‌ها، مشغول گرفتن عکس‌های سلفی با آن‌ها شدند. بیشتر خودروهایی که از بزرگراه کنار این پارک عبور می‌کردند نیز با دیدن فیل‌ها از سرعت خود می‌کاستند تا آن‌ها را تماشا کنند.