سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه پاریس

میزان نوشت: مسافران ایرانی به دلیل تاخیر هواپیمای خود در فرودگاه شارل دوگل پاریس به مدت چند ساعت سرگردان شدند.مسافران پرواز ايرفرانس پاريس تهران روز جمعه از ساعت ١٢:٤٠ تا ساعت ١٥:٥٦ به وقت پاريس و مصادف با شروع تعطيلات تابستانی فرانسه در فرودگاه شارل دو گل پاريس سرگردان شدند. لازم به ذکر است مسئولین فرودگاه پاسخ مناسبی به مسافران ارائه نکرده و فقط دلیل را ازدحام جمعیت و شلوغی پروازها به دلیل تعطیلات عنوان کردند. شنیده‌ها از اعتصاب کارکنان ایرفرانس در این فرودگاه حکایت دارد.