سامانه ۱۴۹۰ در کمین قلیانسراها

تلفن گویای ۱۴۹۰ برای ارائه و ثبت شکایت در خصوص قلیانسرای محله تان اعلام آمادگی می‌کند.از سال گذشته تاکنون وزارت بهداشت چندین بار در مراسم‌های مختلف اعلام کرد که دیگر مجوزی برای قلیانسراها صادر نخواهد نکرد. ولی همچنان در گوشه و کنار شهر اخباری مبنی بر فعالیت قلیانسراها به صورت غیرقانونی می‌شنویم.حال وزارت بهداشت به وسیله سامانه تلفنی ۱۴۹۰ قصد دارد تا این کنترل و برخورد را به صورت مستمر در دستور کار قرار دهد.به گزارش انجمن جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران – براین اساس افراد می‌توانند با تماس با سامانه ۱۴۹۰، افراد مسئول را در جریان وجود قلیانسرای محل سکونتان قرار دهند و کارشناسان بعد از ارائه شماره پیگیری نسبت به جمع آوری و برخورد با این مراکز اقدام خواهند کرد.