سال خونین اروپا

ایرنا نوشت: روزنامه بلیتس چاپ بلگراد نوشت که سال ۲۰۱۶ به لحاظ شمار قربانیان حملات تروریستی در سراسر اروپا از آن می توان به عنوان خونین ترین سال در قرن بیست و یکم یاد کرد.این روزنامه روز دوشنبه گزارش داد: اگر چه سال ۲۰۱۶ در قرن حاضر را می توان خونین ترین سال در اروپا به لحاظ تعداد قربانیان حملات تروریستی نامید ولی نمی توان با تعداد قربانیان حملات تروریستی درسال های ۱۹۷۲، ۱۹۷۴، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸ مقایسه کرد.این روزنامه چاپ بلگراد به استناد داده های آماری پایگاه اینترنتی تروریسم جهانی نوشت: در هرکدام از آن سال ها تروریسم بیش از ۴۰۰ نفر قربانی گرفت بخصوص در انگلیس، ایتالیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا.بنا به این گزارش، سال ۲۰۱۵ را می توان در اروپای غربی با ۱۴۸ قربانی از سال ۲۰۰۴ میلادی که ۱۹۶ نفر در حملات تروریستی کشته و یک هزار و نهصد نفر مجروح شدند، خونین ترین سال دانست.به استثنای مادرید در سال ۲۰۰۴ و پاریس در سال ۲۰۱۵، در اروپای غربی از سال ۱۹۹۵ تا به امروز سه حمله تروریستی رخ داده است (در سال ۲۰۱۱ در نروژ ۷۷ نفر کشته شدند، در حملات تروریستی سال ۲۰۰۵ در لندن ۵۲ قربانی به جا گذاشته شد و سال جاری در حمله تروریستی در شهر نیس فرانسه که ۸۴ نفر کشته شده اند).روزنامه بلیتس نوشت: با این حال خونین ترین سال در تاریخ بین دهه هفتاد تا هشتاد قرن گذشته بوده است که در آن زمان حملات تروریستی در اروپا شایع تر بوده است. در ۴۵ سال اخیر در اروپای غربی بیش از ۱۶ هزار حمله تروریستی اتفاق افتاده و می توان گفت که بطور متوسط ۳۵۰حمله تروریستی در سال رخ داده است.بنا به این گزارش، بیشترین تعداد حملات تروریستی در اروپا در سال ۱۹۷۹ با یک هزار و ۱۹ حمله ثبت شده است. طی دهه هفتاد، هشتاد و نود قرن گذشته هر هفته به طور متوسط ده حمله تروریستی رخ داده است.روزنامه بلیتس چاپ بلگراد در ادامه این گزارش توضیح داد: سال ۲۰۱۵ به لحاظ تعداد قربانیان حملات تروریستی در قرن بیست و یکم با تعداد کشته شدگان و مجروحان که بالاتر از حد متوسط در ۴۵ سال گذشته است، اما با این وجود تعداد قربانیان آن کمتر از سال ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ می باشد.سال ۱۹۸۸ مرگبارترین سال اروپا بوده که تروریسم در اروپای غربی ۴۴۰ قربانی گرفت و بیشترین مجروحان در سال ۲۰۰۴ در مادرید به ثبت رسیده است.