زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار در اولویت «بیمه» شدن

مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: کلیه افرادی که تحت پوشش بیمه اجباری نیستند با اولویت زنان سرپرست خانوار و خانه‌دار تحت پوشش نهادهای حمایتی در زمره بیمه قرار می‌گیرند.به گزارش ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان در میزگردی با موضوع طرح بیمه زنان خانه‌دار در مجلس درباره وضعیت کنونی این بیمه گفت: از جمله مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، مشکلات مالی یا عدم استقبال زنان بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده ۲۷ قانون باید بیمه فراگیر اجتماعی را تامین کند تا بتواند گروه های متعدد را وارد این بخش کند. بر این اساس اعلام شده است، کلیه افرادی که تحت پوشش بیمه اجباری نیستند با اولویت زنان سرپرست خانوار و خانه دار تحت پوشش نهادهای حمایتی در زمره این بیمه قرار می‌گیرند.مدیر کل امور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه این نوع بیمه مربوط به مستمری و بازنشستگی است، اظهار کرد: حدودا ۱۹ میلیون نفر به عنوان زن خانه دار شناخته می شوند و با توجه به اینکه ارکانی همچون مزد و کارفرما در حوزه زنان خانه‌دار وجود ندارد، با تعاملی که با سازمان تامین اجتماعی داشتیم، مقرر کردیم کلمه زنان سرپرست خانوار و خانه دار را حتما ذکر کنیم تا در زمره افرادی که بیمه اجباری نیستند، قرار بگیرد.به گزارش ایسنا، پروین هدایتی – فعال حوزه زنان و معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امورزنان و خانواده ریاست جمهوری – در میزگرد رادیو گفت وگو به سابقه روند اجرایی طرح بیمه زنان خانه دار اشاره کرد و گفت: این طرح نزدیک به ۱۷ سال است که در محافل کارشناسی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاطعی نیز به شکل مصوبات یا طرح‌های خاصی به تصویب رسیده است و بخشی از آن نیز حتی اجرایی شده که همراه با عدم توفیق بوده است.وی خاطرنشان کرد: ابتدا در زمان دولت هفتم و هشتم، هیئت دولت مرکز مشارکت زنان را موظف به تهیه بیمه زنان خانه دار کرد. بر این اساس طرح صندوق تامین اجتماعی زنان خانه دار را در سال ۸۰ تدوین و به هیئت دولت واگذار کرد اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت، این طرح مورد مخالفت قرار گرفت.معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به توافقنامه با سازمان بهزیستی گفت: در سال ۸۱ برای اجرای یک آئین‌نامه با همکاری مرکز امور زنان و خانواده، با بهزیستی قراردادی امضاء شد که نسبت به بیمه زنان خانه دار آن هم تحت شرایط خاصی اقدام کنند.وی ادامه داد: در سال ۸۵ هیئت دولت، مرکز امور زنان و خانواده را موظف به همکاری با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برای بررسی نحوه اجرای کامل بیمه زنان خانه‌دار کرد که منجر به تهیه پیش نویس اساس‌نامه بیمه زنان خانه‌دار در اسفند ۸۵ شد.هدایتی در پایان گفت: این طرح نیز با مخالفت اکثر اعضاء روبرو و از دستور کار خارج شد. در ادامه بیمه زنان خانوار در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد اصلاح شد که در کمیسیون اجتماعی دولت اجرای آن مورد تائید قرار گرفت و در هیئت مدیره تامین اجتماعی آن زمان نیز تصویب و ابلاغ شد. در آن زمان طیفی از زنان استقبال کردند و خودشان را تحت پوشش بیمه قرار دادند که البته بعد از چند سال این بیمه ناکام ماند.