زمان آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان

اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از همین ماه آغاز خواهد شد.به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با اعلام این خبر افزود: مقرر شده ٤٥٠٠ میلیاردتومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان از همین ماه انجام شود و اولین مرحله در همین ماه پرداخت خواهد شد.