رژه اتومبیل‌‌های کلاسیک در روسیه

چند روز پیش خیابان های مسکو میزبان خودروهای کلاسیک بود.به گزارش عصر ایران، این خودروها در میدان سرخ مسکو دور هم جمع شدند و مردم با آنها عکس می‌گرفتند و سواری با آنها را امتحان می کردند.