رونمایی محمدرضا خاتمی از بزرگترین رقیب روحانی در انتخابات ۹۶ /ترامپ دنبال لغو برجام نیست

ایرنا نوشت: نایب رئیس مجلس ششم گفت: با درایت و تدبیری که در نظام می بینیم هر گونه نقض برجام یک چالش بزرگ برای آمریکا خواهد بود و دیپلمات های ما توان منزوی کردن آمریکا را دارند.

محمد رضا خاتمی افزود: فارغ از شعارهای تبلیغاتی که از سوی برخی با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراها صورت می گیرد و نباید هم به آن توجه کرد در ارکان مختلف حکومت، شخصیت های بسیار زیادی وجود دارند که منافع کشور را در نظر می گیرند و دنبال منافع جناحی خود نیستند. آنها نمی خواهند حتی به قیمت زیر پا گذاشتن منافع کشور، دولت روحانی را زمین بزنند.

وی تصریح کرد: برجام یک توافق ملی و دستاورد بزرگی بوده که زیر نظر رهبری و توسط وزارت خارجه، مذاکره کنندگان، مجلس شورای اسلامی، سران سه قوه انجام شده و همه مقامات جز به جز مسائل را در نظر داشته و پیگیری کرده اند.

خاتمی ادامه داد: دو طیف در خارج و داخل ایران از ابتدا مخالف برجام بوده و هستند. آنها همیشه می خواستند اثبات کنند برجام هیچ دستاوردی نداشته است و هنوز هم دنبال این کارند. طیف مخالفین داخلی برجام آنهایی هستند که انگیزه انتخاباتی دارند و می خواهند از این نمد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برای خود کلاهی بسازند.

وی اظهار داشت: این طیف در آمریکا به تازگی با دست گرفتن دولت، کنگره و سنا قدرت پیدا کرده اند. اما باید توجه داشت دولت ترامپ پس از روی کار آمدن، دنبال لغو برجام نخواهد رفت بلکه دنبال بهانه ای است که بگوید برجام از جانب ایران نقض شده است تا تمام دنیا را پشت سر خود بسیج کند. البته ما می توانستیم از فرصت یکساله ای که از وقوع توافق تا پایان کار باراک اوباما، وجود داشت استفاده بیشتری کنیم که این کار صورت نگرفت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: البته درباره اینکه مصوبه اخیر کنگره آمریکا نقض برجام حساب می شود یا خیر؛ نظرات کارشناسی متفاوتی بیان شده است. اما این اجازه به دولت آمریکا داده شده که قسمت هایی از مصوبه را که ناقض برجام است ، متوقف کند. از این رو باید صبر کرد و دید که دولت اوباما چه واکنشی انجام خواهد داد. در صورت نقض برجام، آمریکا را منزوی می کنیم.

خاتمی گفت: چنانچه برجام از سوی آمریکا نقض شده باشد در خود برجام، ساز و کارهایی برای مقابله با آن وجود دارد. برجام یک قرارداد بین ایران و همه دنیا است نه ایران و آمریکا که یکی از طرفین بخواهد آن را نقض کند.

نایب رییس مجلس ششم اضافه کرد: امضا کنندگان برجام هم کشورهایی دارای حق وتو هستند و ما با استفاده از توان دیپلماسی خود، در صورت نقض برجام می توانیم آمریکا را در انزوا و محکومیت قرار دهیم. از این رو نباید خود ما بگوییم می خواهیم برجام را نقض کنیم و با این کار در زمین دیگران بازی کنیم.

وی تصریح کرد: برجام توانست تحریم ها را که آثار بسیار سوء و گرفتاری های زیادی برای ما داشت از سر کشور باز کند. به نظر من ارکان مختلف حکومت در همه سطوح، به هیچ وجه دنبال بازگشت مجدد تحریم ها نیستند.

خاتمی به انتخابات سال آتی ریاست جمهوری هم اشاره کرده و گفت: بزرگترین رقیب روحانی در انتخابات آینده، عملکرد دولت و خود ایشان است. اگر در طول مدت باقیمانده، ایشان بتواند از یکسو نگاه ترمیمی و ارتباط بیشتر و بهتری با گروههای حامی خود و توده مردم داشته باشد و ازطرف دیگر دستاوردهای دولت خود را برای مردم تببین کند و سیاه نمایی ها و تبلیغات منفی مخالفین خود را خنثی کند؛ هیچ رقیب جدی ای در کسب دوباره پست ریاست جمهوری نخواهد داشت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: آقای روحانی باید هم مشکلاتی را که طی این مدت با آن مواجه بود و هم دستاوردهای دولت خود را به مردم بگوید.