رشد تولید خودرو داخلی در چهارماه

خودروسازان کشور در چهار ماه نخست امسال، ۳۶۸هزار و ۱۶۰ دستگاه انواع خودرو تولید کردند که نسبت به دره مشابه پارسال ۳.۳ درصد افزایش یافت.به گزارش ایرنا، در چهار ماه نخست پارسال ۳۵۶ هزار و ۴۴۰ دستگاه خودرو در داخل کشور تولید شده بود.وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در این چهار ماه ۳۳۹ هزار و ۸۳۸ دستگاه خودرو سواری تولید شد که در مقایسه با چهار ماه نخست پارسال که ۳۲۹ هزار و ۵۳ دستگاه خودرو سواری تولید شده بود، رشدی معادل ۳.۳ درصدی را نشان می دهد.همچنین در چهار ماهه نخست امسال سه هزار و ۱۳۲ دستگاه کامیون، ۲۴ هزار و ۹۰۸ دستگاه وانت، ۱۳۳ دستگاه مینی بوس و ۱۴۹ دستگاه اتوبوس در کشور تولید شد.بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو کشور در سال ۱۴۰۴ باید به سه میلیون دستگاه در سال افزایش پیدا کند و یک سوم آن صادر شود. پارسال ۹۷۶ هزار و ۸۳۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که از این میان بیش از ۸۹۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه، از نوع سواری بود. پارسال همچنین خودروسازان کشور ۹ هزار و ۸۴۲ دستگاه کامیون، ۷۳ هزار و ۱۸۷ دستگاه وانت، ۵۱۱ دستگاه مینی بوس و ۶۹۶ دستگاه اتوبوس تولید کردند.