رزمایش‌موشکی روسیه دردریای‌خزر

وزارت دفاع روسیه از تصمیم این کشور برای برگزاری رزمایش موشکی در دریای خزر خبر داد.به گزارش مهر به نقل از تاس، در این رزمایش که از تاریخ ۱۵ تا ۲۰ آگوست در جنوب غربی دریای خزر برگزار می شود ناوهای داغستان و تاتارستان به همراه کشتی های «گراد اسویازسک» و «ولیکی استیوگ» حضور خواهند داشت.بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، این رزمایش با هدف سنجش آمادگی ناوگان دریای خزر و همچنین مقابله با تهدیدهایی که امنیت کشور را به مخاطره می اندازند از جمله تهدیدهای تروریستی برگزار می شود.