رئیس مرکز تجارت جهانی ایران بازداشت شد

فرزند رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: پدرم به دلیل انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و پرونده‌سازی علیه وی، در حال انتقال به زندان است.

به گزارش بسیج، علیرضا سبزعلیپور اظهار کرد: پدرم به دلیل انتقاداتی که از سیاست‌های مالی و بانکی دولت داشته‌ از طرف دادسرای پولی و بانکی در حال انتقال به زندان است.

وی افزود:پدرم در ماه های اخیر تذکرات متعددی از طرف بانک مرکزی در خصوص عدم انتقاد از بانک مرکزی دریافت داشته است و خواهان خاموش شدن او شده بودند.

فرزند رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ادامه داد: در پرونده‌ای که برای او تشکیل شده نوشته‌شده است که به صورت بی‌محابا علیه وضعیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی صحبت می‌کند و موجب تشویش اذهان عمومی شده است  و در گفتگو با رسانه‌های داخلی سیاست اقتصادی دولت را به باد انتقاد می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از طرفی اشاره‌شده است با توجه به اینکه او اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم، مقداری ارز از بانک خریداری کرده است و با توجه به اینکه از دولت انتقاد می‌کند باید ارزهای دریافتی پس گرفته شود.

سبزعلی‌پور  به تسنیم گفت: مدارک مصرف ارز دریافتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته شده است اما اعلام کرده‌اند که این مدارک مورد تأیید نیست و در لفافه به او گفته شده که از دولت انتقاد نکن تا درِ خزانه به رویش باز شود.

و ی اضافه کرد: در مرحله اول برای او ۵ میلیارد تومان قرار وثیقه صادر شد؛ در حالی که کل ارز دریافتی وی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و ۲۰۰ میلیون تومان ارزش مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد (در زمان دریافت)  او است.

سبزعلی‌پور گفت:  میزان وثیقه کنونی وی به یک میلیارد تومان کاهش یافت؛ اما  امکان پرداخت این رقم وثیقه را ندارد و درنتیجه اکنون در حال انتقال به زندان است.

وی در پایان افزود: او در حال انتقال به زندانی در جاده حسن آباد و در میان اراذل و اوباش و دزدها و کلاهبرداران است تا نتواند از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کند.