رئیس سازمان تامین اجتماعی: هیچ مدیری در شستا حقوق نامتعارف نگرفته است

رئیس سازمان تامین اجتماعی ضمن تاکید بر حق نمایندگان برای تحقیق و تفحص، گفت: تاکنون در خصوص مسائل مطرح که بنا بر آن طرح تحقیق و تفحص از شستا تدوین شده، صحبتی با ما و سایر مسئولان نداشته‌اند.

به گزارش خانه ملت، سیدتقی نوربخش در واکنش به تدوین طرح تحقیق و تفحص از شستا به دلیل انتصاب های سیاسی و حقوق های غیر متعارف، گفت: سازمان بازرسی کل کشور موضوع پاداش‌ها و حقوق مدیران شستا را بررسی کرده است بنابراین اگر مدیری حقوق نامتعارف گرفته می ‌توانند اعلام کنند، در حقیقت در گزارش دیوان محاسبات هم مشخص شد که مدیران شستا حقوق های نامتعارف دریافت نکرده اند.

رئیس سازمان تامین اجتماعی ضمن بیان اینکه نمایندگان مجلس از حق تحقیق و تفحص برخوردارند، تصریح کرد: با این حال انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس پیش از تدوین طرح تحقیق و تفحص از شستا، موضوع را با مسئولان مربوطه درمیان ‌گذاشته و در صورتی که از پاسخ آنها قانع نمی‌شدند، اقدام به تدوین طرح تحقیق و تفحص از شستا می‌کردند.

وی افزود: تاکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح که بنا بر آن طرح تحقیق و تفحص از شستا تدوین شده، صحبتی با ما و سایر مسئولان نداشته‌اند، تذکری نیز در این زمینه از سوی نمایندگان دریافت نکرده‌ایم.

رئیس سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ما به نظر نمایندگان احترام خواهیم گذاشت چراکه تحقیق و تفحص از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید.

 در نشست هفته گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بحث تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از شستا در دستور کار قرار داشت.