رئیس جمهور موقت ازبکستان انتخاب شد

پارلمان ازبکستان، نخست وزیر شوکت میرضیایف را به عنوان رئیس جمهوری موقت تعیین کرد.به گزارش تسنیم، پارلمان ازبکستان نخست وزیر این کشور را به عنوان رئیس جمهور موقت برگزید.به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پارلمان ازبکستان ، نخست وزیر شوکت میرضیایف را به عنوان رئیس جمهوری موقت تعیین کرد.شوکت میرضیایف متولد سال ۱۹۵۷ میلادی، فارغ التحصیل دانشگاه دولتی مهندسین آبیاری و مکانیزه کشاورزی «تاشکند»، استاندار استان‌های «جزخ» و سمرقند است.