رئیس اسبق فدراسیون کشتی در مراسم مسلمیه

 محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی در مراسم مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شرکت کرد.  اولین شب از مراسم مسلمیه مطابق هر سال در حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.