دیدار رئیس مجمع تشخیص با تولیت آستان قدس

رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد.به گزارش تسنیم رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد. حضور در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد خراسان رضوی، نخستین دوره تربیت استاد با موضوع آزاد اندیشی دینی و هشتمین نشست هماهنگی و پایش امور استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله برنامه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سفر ۳ روزه به مشهد است.