دو انتصاب جدید در قوه مقننه

رئیس مجلس شورای اسلامی در احکام جداگانه سیدمحمد مهدی صدیقی را به سمت رئیس مرکز حراست قوه مقننه و منصور حقیقت پور را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.به گزارش ایرنا، علی لاریجانی طی حکمی «سیدمحمدمهدی صدیقی» را به عنوان رئیس مرکز حراست قوه مقننه منصوب کرد.سیدمحمدمهدی صدیقی در دوره مجلس نهم نیز ریاست مرکز حراست قوه مقننه را بر عهده داشت.**منصور حقیقت پور مشاور لاریجانی شدهمچنین علی لاریجانی در حکم دیگری منصور حقیقت پور را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.به گزارش خانه ملت، منصور حقیقت پور دکترای مدیریت استراتژیک دارد و استانداری اردبیل را در کارنامه کاری خود دارد.وی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم اردبیل بود و نایب رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این دوره را برعهده داشت.