دلیل قطع گسترده برق در کرج

در ساعت ۱۵:۲۰ امروز خط ۲۳۰ کیلو ولت زیاران ـ هشتگرد بر اثر آتش زدن کاه توسط کشاورزان منطقه از مدار خارج و موجب قطع برق ۳۰ هزار مشترک شد.به گزارش ایسنا، سخنگوی برق منطقه‌ای تهران در مورد دلیل این اتفاق گفت: با توجه به اینکه در فصل برداشت محصول قرار داریم، کشاورزان باید از آتش زدن کاه زیر خطوط فشار قوی جلوگیری کنند چرا که این کار موجب آسیب وارد شدن به شبکه توزیع و قطع برق می‌شود.خراسانی با بیان اینکه در ساعت ۱۵:۲۸ امروز این خط مجددا در مدار قرار گرفت اظهار کرد: ولی دوباره خط برق زیاران ـ هشتگرد در ساعت ۱۵:۵۵ از مدار خارج شد.به گفته وی این حادثه موجب ناپایداری شبکه، افت ولتاژ و خاموشی به میزان ۲۰ مگاوات در منطقه کرج شد.او تصریح کرد: تقاضای ما از کشاورزان این است که به هیچ عنوان در نزدیکی خطوط فشار قوی آتش‌ روشن نکنند و در مورد این حادثه نیز باید گفت که پس از پیگیری‌های فراوان مشکل برق منطقه‌ای کرج برطرف شده است.