دستگیری یک کارچاق‌کن در دادگستری یزد

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با تلاش کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری و هوشیاری و همکاری کارکنان اداری دادگستری یک کارچاق‌کن در دادگستری یزد شناسایی و دستگیر شد.به گزارش ایسنا، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با تلاش کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری و هوشیاری و همکاری کارکنان اداری دادگستری یک کارچاق‌کن در دادگستری یزد شناسایی و دستگیر شد. «غلامعلی دهشیری» افزود: پس از مراجعه فردی به شعب دادگاه انقلاب یزد با ادعای وکالت و پرس‌وجو از پرونده یک متهم مواد مخدر، با توجه به رفتار خارج از عرف و مشکوک او موضوع جهت بررسی به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات اطلاع داده می‌شود.وی اظهار کرد: با هماهنگی مقام قضایی و دعوت از اصحاب پرونده‌ای که مورد پر س‌وجو از سوی فرد وکیل‌نما قرار گرفته بود، معلوم شد این فرد با معرفی خود به نام وکیل دادگستری و البته فردی که توانسته موارد زیادی از این قبیل موضوعات را از طرق مختلف برطرف کند ، اعتماد سوژه خود را به دست آورده و قول داده با مبلغ اولیه ۵ تا ۱۰میلیون ریال مشکلات اولیه پرونده را حل کند.این مقام قضایی با اشاره به این‌که فرد دستگیر شده برای اعتمادیابی طعمه‌های خود هربار خود را با یک عنوان معرفی کرده است‌، گفت : فرد دستگیر شده پس از ادعای اولیه خود مبنی بر وکالت، در مرحله بعد خود را فردی ذی‌نفوذ معرفی کرده و در یک مرحله نیز خود را کارمند دادگستری جا زده است.وی با قابل احتمال دانستن اقدامات مشابه این فرد در قبال افراد دیگر، تصریح کرد: با مجوز قضایی، شناسایی و جلب متهم در یکی از راهروهای دادگستری انجام و متهم که در حال پیگیری پرونده دو نفر دیگر از مراجعین به دستگاه قضایی بود و از آنان نیز مبلغ سه میلیون ریال اخذ کرده بود، دستگیر شد.رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی منجر به شناسایی فرد دیگری که مبلغ ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت ادعاهای واهی این فرد پرداخت کرده است، شد و با شناسایی مالباخته تحقیق کاملی در این زمینه صورت گرفت.وی با تأکید بر این‌که بستر حل مشکلات قضایی و حل پرونده‌های افراد در دستگاه قضایی تنها تمسک به قانون است، خاطرنشان کرد: اعتماد به این گونه افراد نتیجه‌ای جز ضررهای مالی و احیاناً سنگین‌تر شدن بار پرونده ندارد.دهشیری گفت: افراد نباید به صرف ادعای یک فرد مبنی بر وکالت و یا اعمال نفوذ در مسیر پرونده به آن اعتماد کنند و مشکل جدیدی را برای خود و اصحاب پرونده اضافه کنند، چون این گونه ادعاها چیزی جز سودجویی و فرصت طلبی برای سرکیسه کردن افراد درگیر پیچ و خم دادگاه‌ها نیست.به گزارش ایسنا، فرد دستگیر شده برای تحقیقات تکمیلی پس از تفهیم اتهام با صدور قرار قانونی روانه ندامتگاه مرکزی یزد شد.