دستور ارشاد برای تعویض سنگ مزار پورتراب

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور تعویض و مرمت سنگ مزار مرحوم مصطفی کمال پورتراب، استاد موسیقی ایران را صادر کرد.

 به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری ، علی مرادخانی در راستای ارج نهادن به جایگاه استاد پورتراب و احترام گذاشتن به حساسیت های جامعه هنری در حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان و براساس پیگیری های انجام شده توسط معاون امور هنری،ایشان دستور تعویض و مرمت سنگ مزار این استاد موسیقی ایرانی را در اسرع وقت صادر کرد.

مصطفی کمال پورتراب، استاد موسیقی ایران و نایب رییس شورایعالی خانه موسیقی سحرگاه چهارشنبه ۲ تیر ماه در سن ۹۲ سالگی دارفانی را وداع گفت.