حال و روز بچه‌های سیستان و بلوچستان

مناطق شرق و جنوبی شرقی ایران چندین سال است درگیر خشکسالی است، اما کودکان سیستانی فارغ از شرایط بد آب و هوایی و نبود امکانات تفریحی از محیط پیرامون خود نهایت استفاده و لذت را می برند.