جوایز برندگان المپیک: از خر و گاری تا کفش طلا!

برای برخی از ورزشکاران کسب مدال در المپیک، شادی دوگانه‌ای هم دارد چرا که بسیاری از دولت‌ها نیز به قهرمانان المپیک خود جایزه می‌دهند. این جوایز از پول نقد تا چیزهای عجیب و غریب دیگر متفاوت است.به گزارش خبرگزاری آلمان، ساده‌ترین این جوایز پول نقد است که مثلا در آلمان به برندگان المپیک اهدا می‌شود؛ ۲۰ هزار یورو. بیشترین میزان پول اهدایی به برندگان المپیک متعلق به کشور آذربایجان است که به هر برنده مدال طلای المپیک ۴۵۰ هزار یورو جایزه می‌دهد. پس از آذربایجان کشور ایتالیا قرار دارد که به هر برنده المپیکش ۲۵۰ هزار یورو جایزه می‌دهد. در ایران برندگان المپیک که خود مدال طلا به خانه برده‌اند، سکه طلا جایزه می‌گیرند؛ ۳۰۰ سکه طلا به ارزش تقریبی ۹۰ هزار یورو. جایزه ورزشکاران برنده المپیک در یونان اما از همه جا جالب‌تر است. بنا بر یک رسم قدیمی برندگان المپیک در یونان یک خر و یک گاری جایزه می‌گیرند.