جنجال حذف نام «حسنی مبارک» از کتاب تاریخ

حذف زندگینامه و اقدامات حسنی مبارک در جریان جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ باعث ایجاد جنجال در مصر شد و در همین رابطه «عمرو عمار» کارشناس امنیتی گفت: ۳ عامل مشترک در حذف نام مبارک از کتاب درسی تاریخ معاصر وجود دارد؛ دست های اخوانی ها، صهیونیست ها و جریان چپگرای در این کار دخیل بوده اند.به گزارش تسنیم، حذف نام «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر و اقدامات وی در جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ از کتب تاریخ معاصر دبیرستان‌های این کشور جنجال زیادی را در صحنه سیاسی مصر بوجود آورده است.به گزارش روزنامه القدس العربی، حذف زندگینامه و اقدامات حسنی مبارک در جریان جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ باعث ایجاد جنجال در مصر شد و در همین رابطه «عمرو عمار» کارشناس امنیتی گفت: ۳ عامل مشترک در حذف نام مبارک از کتاب درسی تاریخ معاصر وجود دارد؛ دست های اخوانی ها، صهیونیست ها و جریان چپگرای در این کار دخیل بوده اند.وی تصریح کرد: در این کتاب ها حمله هوایی که به فرودگاه های دشمن صهیونیستی صورت گرفت، نادیده گرفته شده است؛ تاریخ مصر با جوهر جریان های تروریستی و رنگ صهیونیستی نوشته می شود.وی تاکید کرد: تاریخ مصر در وزارت آموزش و پرورش به مصلحت صهیونیست ها نوشته می شود.از سوی دیگر کریم حسن موسسه صفحه «آسف یاریس» در سایت های اجتماعی و طرفدار حسنی مبارک گفت: دلایل زیادی برای حذف نام مبارک از مواد درسی وجود دارد که می تواند انگیزه ای برای عاملان این کار باشد از جمله اینکه مبارک به مدت ۳۰ سال از مصر در مقابل جنگ ها حمایت کرد و ۳۰ میلیارد پوند در صندوق ذخیره ارزی به ارث گذاشت.از سوی دیگر البدری فرغلی عضو اسبق مجلس نمایندگان طی سخنانی در برنامه «۱۰ شب» گفت که دادگاه عالی اداری طی حکمی دستور حذف نام مبارک از خیابان ها، ایستگاه های مترو و مدارس را صادر کرد پس چگونه ممکن است که زندگینامه مبارک در مدارس برای دانش آموزان تدریس شود؟وی اشاره کرد که اقدام وزیر آموزش و پرورش در حذف نام مبارک در راستای تعهد وزیر به حکم قانونی بوده است.