جزئیات بودجه ۹۶/درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی دولت از واردات خودرو

به گزارش تسنیم، حقوق ورودی کالا های مختلف در بودجه ۹۶ اعلام شده است. بر این اساس درآمد حاصل از مالیات بر واردات رقم ۱۷هزار میلیارد تومان براورد شده است. همچنین درامد حاصل از حقوق ورودی خودرو ۳هزار ۲۰۰میلیون تومان براورد شده است. 
 

گفتنی است بر اعلام گمرک، درآمد گمرک ایران از محل حقوق ورودی کالا  در سال ۹۴ رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.