جريمه عدم رعايت فاصله طولی و عرضی مشخص شد

رئيس مركز اجراييات پليس راهور ناجا از مشخص شدن جريمه عدم رعایت فاصله طولی و عرضی نسبت به سایر وسایل نقلیه در حین رانندگی خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ كرمی اسد، رئيس مركز اجراييات پليس راهور ناجا گفت: طرح کنترل بر تخلف عدم رعایت فاصله طولی و عرضی به صورت پایلوت در اتوبان تهران – قم اجرایی شد که تاکنون صرفا جنبه ارشادی داشته است.وی با تأکید بر اینکه رعايت فاصله طولی و عرضی با ساير وسایل نقليه از الزامات است، تصریح کرد: از اين به بعد در تمام جاده ها، معابر شهری و راههای روستایی اين نوع تخلف به شدت رصد می شود و در صورت مشاهده راننده متخلف جريمه می شود.رئيس مركز اجراييات پليس راهور ناجا در پايان بیان كرد: جريمه كد تخلف ۲۰۳۹ (عدم رعايت فاصله طولی و عرضی) در جاده ها ۵۰۰ هزار، معابر شهری ۴۰۰ هزار و راههای روستايی ۳۰۰ هزار ريال است.شایان ذکر است، شاخص اندازه گيری فاصله طولی اينگونه است كه راننده بايد با سرعتی حركت كند كه با خودروی روبرویی ۲ ثانيه فاصله داشته باشد.