جدیدترین قیمت اینترنت ADSL و WiFi پس از کاهش تعرفه ها

ماه قبل بود که طی مصوبه ای دستور کاهش هزینه اینترنت خانگی یا همان ADSL که امروز عموما بصورت وایرلس استفاده می شود صادر شد.البته این نیمه خوب این اتفاق بود، چون هزینه درخواست بستر مورد نیاز برای استفاده از ADSL یعنی خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، افزایشی که با وجود کش و قوس های فراوان و حتی غیرقانونی تلقی شدن آن، کماکان پابرجاست و از قرار معلوم کاهشی به خود نخواهد دید.

حال با نزدیک شدن به اول مرداد ماه، به زمان اجرایی شدن مصوبه نزدیک می شویم.طبق این مصوبه از این پس تعرفه اینترنت ADSL (و وای فای) به صورت غیر حجمی از قرار زیر خواهد بود.

جدیدترین قیمت اینترنت ADSL و WiFi پس از کاهش تعرفه هادر نظر داشته باشید در این مصوبه تعیین شده تا پس از تمام شدن ترافیک بین‌الملل و یا ترافیک داخلی خریداری شده، شرکت سرویس دهنده به کاربر ملزم است تا مطابق حجم باقیمانده از ترافیک دیگر، به مشترک سرویس بدهد.
در این میان برخی سرویس دهندگان عنوان کرده اند که امکان جداسازی ترافیک بین المللی از داخلی را ندارند، اما مهلت زمان تعیین شده برای آن ها تنها تا پایان آبان ماه است تا زمینه های لازم را در این باره مهیا سازند.

بد نیست بدانید که در زمان ارائه خدمات به صورت حجمی، ارائه کننده سرویس دهنده قادر است تا بصورت ماهانه و بطور ماهیانه حداکثر مبالغی را تحت عنوان هزینه برقراری و نگهداری ماهانه آن هم طبق جدول قرار داده شده در زیر دریافت کند، که در این حالت علاوه بر این مبلغ، هزینه ۲ گیگابایت اینترنت به عنوان حداقل مصرف از مشترک دریافت خواهد شد.

جدیدترین قیمت اینترنت ADSL و WiFi پس از کاهش تعرفه هاحال اگر کاربر بیشتر از حدنهایی تعرفه مصرف داشته باشد، هزینه حجم ترافیک مازاد بر حداقل مصرف بصورت زیر محاسبه می شود.

جدیدترین قیمت اینترنت ADSL و WiFi پس از کاهش تعرفه ها

نوشته جدیدترین قیمت اینترنت ADSL و WiFi پس از کاهش تعرفه ها اولین بار در زوم تک پدیدار شد.