جای خالی کاردان‌ها در ساخت‌وسازها

یک مهندس با وظایف مهمی مانند طراحی، نظارت، ایده‌پردازی فنی و به‌روز رسانی صنعت، نه تنها نمی‌تواند نقش کاردان را در پروژه ایفا کند بلکه پرداختن به وظایف کاردان‌ها، او را از ایفای نقش اساسی و موثرش باز می دارد.سازمان نظام کاردانی ساختمان در چارچوب مفاد ماده ۲۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس طی ۱۴ سال گذشته در چارچوب مصوبات فوق ، تصویب نامه کمیسیون اصل (۱۳۸) قانون اساسی و دستورالعمل های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی فعالیت کرده است.کاردانان و تکنسین ها به دلیل تاثیرگذاری در جایگاه شغلی خود و همچنین نگاه کاربردی به کار، از تاثیر بسزایی بر کیفیت اجرای پروژه ها نسبت به مهندسان برخوردارند و خلأ علمی – اجرایی موجود بین مهندسان و کارگران را پوشش می‌دهند. کاردان مفهوم علمی کار را گرفته و از آنجا که شخصی علمی-اجرایی است در حین اجرای کار ، مفاهیم را به کارگران القاء و با حضور مستمر و مستقیم در محیط کارگاه ، بر کیفیت اجرای پروژه می افزاید .یک مهندس با وظایف مهمی مانند طراحی، نظارت، ایده‌پردازی فنی و به‌روز رسانی صنعت، نه تنها نمی‌تواند نقش کاردان را در پروژه ایفا کند بلکه پرداختن به وظایف کاردان‌ها، او را از ایفای نقش اساسی و موثرش باز می دارد و این موضوعی است که امروزه صنعت ساختمان بدان دچار شده است.نگاه کشورهای غربی به بخش صنعت ساختمان رعایت نسبت حداقل ۳ تا ۵ نفر کاردان به ازای یک مهندس است و مهندسان به دلیل اینکه در محیط کار نقش عملیاتی و اجرایی ندارد قطعا نمی توانند تعامل موثر و سازنده ای با کارگران که عمدتا از تحصیلات بی بهره اند برقرار کنند و برای مثال شاخص های یک سازه را برای آنان تشریح نمایند از این رو کیفیت پائین در اجرا رقم می خورد و ضروری است عملیات اجرایی در پروژه ها به کاردانان واگذار شود . همان چیزی که امروزه حلقه مفقوده در صنعت ساختمان است .از این رو به منظور بهره مندی از ظرفیتهای کاردانان در کنار مهندسین که مکمل هم در احداث پروژه های ساختمانی می باشند ، پیشنهاد می گردد :۱- لزوم نگاه یکسان مسئولان وزارت راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان و بازنگری در ضوابط و آئین نامه ها به نحوی که از ظرفیت های هر دو سازمان در تقویت و بهبود کیفیت پروژه های ساختمان استفاده شود.۲- ارتقای جایگاه سازمان نظام کاردانی ساختمان و مشارکت آنها در حوزه های تصمیم سازی ، در صورت نادیده گرفتن جایگاه سازمان ، خروج افراد متخصص در این حرفه و گسیل به مشاغل دیگر را در پی خواهد داشت.۳- کاردانان ساختمان ، تکنسین های فنی پروژه های عمرانی هستند که باید از تجربه کشورهای پیشرفته در بهره گیری از مهارت و تخصص این صنف استفاده گردد و عموما این افراد نقش اصلی را در تولید و ارتقای کیفیت محصولات ایفا نموده و صرفا افراد صفی و اجرایی اند.۴- اختصاص بودجه به سازمان نظام کاردانی ساختمان با همان نگاهی که به سازمان نظام مهندسی دیده می شود.۵- برنامه ریزی جهت تغییر نسبت کاردانان به مهندسان به نحوی که این نسبت به حدود پنج به یک برسد.مهندسان وظیفه طراحی و نظارت بر کار کاردان ها را داشته و کاردانان نیروهای اجرایی و متخصص در احداث پروژه ها هستند.در صورتی که این نسبت اصلاح نشود می توان یکی از دلایل کیفیت پائین پروژه های ساختمانی و عمر کوتاه ۳۰ الی ۴۰ ساله ساختمانها را ناشی از عدم بکارگیری کاردان های ماهر در عملیات ساخت و ساز دانست .۶- وظایف و اختیارات کاردانان براساس تجربه فعالیت و توانمندی آن ها ارتقا و گرید بندی شوند.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس