تکذیب ارسال سلاح از ایران به یمن

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس را دخالت آشکار در مسائل کشورهای منطقه و در ادامه سیاست‌های تفرقه‌افکنانه این کشور عنوان کرد.به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی وزارت امور خارجه ایران، ادعای این مقام دولت انگلیس مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران به یمن را تکذیب و دروغی محض ارزیابی کرد.او افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران کماکان مبتنی بر ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است و متاسفانه کشورهای بیگانه با حضور نظامی خود در منطقه همواره عامل بی‌ثباتی، رشد افراط‌گرایی و ترویج هرچه بیش‌تر تروریسم بوده‌اند.قاسمی تاکید کرد: کشورهای منطقه بدون دخالت سایر کشورهای فرامنطقه‌یی می‌توانند و قادرند با توسل به گفت‌وگو و تعامل بیش‌تر و پیروی از سیاست حسن هم‌جواری، احترام متقابل و حق حاکمیت کشورها بر بحران‌ها و ناآرامی‌ها فائق آیند.سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر موکدا به مقامات انگلیسی توصیه کرد به جای تحریف وقایع و سوء استفاده از بحران‌های منطقه‌یی برخلاف مصالح مردم این منطقه، در مسیر احترام به خواست و اراده مردم و در جهت اجتناب از تنش‌آفرینی حرکت کنند.وی تصریح کرد: هوشیاری مردم منطقه در مقابل القائات نادرست، توجه به ریشه‌های واقعی بحران و هم‌چنین تلاش مشترک در جهت حل و فصل آن‌ها، می‌تواند به برقراری ثبات و امنیت به‌دور از دخالت کشورهای خارج از منطقه کمک کنند.