توزیع کتب آموزشی دانش آموزان متوسطه تهران و البرز از فردا

معاون سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: توزیع کتاب های درسی دانش آموزان دوره متوسطه در تهران و البرز از فردا دوشنبه ۲۲ شهریور آغاز می شود.به گزارش میزان، حسین طلایی زواره در گفتگویی تلویزیونی گفت: کتاب های دوره متوسطه دانش آموزان در شهرستان های کشور از روز ۲۰ شهریور ماه آغاز شده است.وی افزود: توزیع کتاب دانش آموزان دوره متوسطه ساکن در استان های تهران و البرز از فردا دوشنبه ۲۲ شهریور آغاز می شود.معاون سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در خصوص زمان توزیع کتاب های دانش آموزان دوره ابتدایی اظهارکرد: کتاب این دانش آموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی توزیع خواهد شد.طلایی زواره ادامه داد: دانش آموزان فنی و حرفه ای نیز کتاب های خود را روز نخستی که وارد مدرسه شوند دریافت می کنند و از این بابت مشکلی وجود ندارد.وی با اشاره به افزایش اندک بهای کتب درسی خاطرنشان کرد: میانگین افزایش بهای کتب درسی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بیش از ۱۰ درصد نیست.معاون سازمان برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد: لوح های فشرده آموزشی به همراه کتب درسی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت اما از این بابت از دانش آموزان مبلغ اضافه ای اخذ نمی شود.