توئیت روحانی به مناسبت سالگرد فاجعه منا

رییس‌جمهور گفت: با وجود آنکه عربستان تحت فشار ایران بود اما عده‌ای در کشور بازی را به نفع عربستان تغییر دادند.به گزارش ایسنا، حسن روحانی در توئیتی به مناسبت سالگرد فاجعه منا نوشت: عربستان پس از حادثه منا تحت فشار سیاسی و حقوقی ایران قرار گرفت اما عده‌ای نادان و احساساتی در داخل، بازی را به نفع آنها تغییر دادند.