تناقض نجومی

 اینفوگرافیک تناقض نجومی در رابطه با بحث های متناقض اخیر درباره تعداد مقامات و مسئولینی که دارای حقوق نجومی هستند را از نگاه می‌گذرانید. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس(۱۳تیر):فیشهای حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران را شامل می شودنوبخت (۲۲ تیر):۱۳مدیر در موضوع فیشهای حقوقی یا استعفا کردند یا برکنار شدندروحانی در کرمانشاه (۲۷ تیر):۱۰۰ تا ۳۰۰ مدیر حقوق نامتعارف گرفته‌اندنوبخت(۵مرداد):تنها ۳درصد که حدود ۴۰ نفر می شدند حقوق غیرمتعارف داشتند.منبع: راه دانا