تماشا کنید : زمین از پنجره ایستگاه فضایی بین المللی

تماشا کنید : زمین از پنجره ایستگاه فضایی بین المللی

ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین و در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری از سطح
زمین در حرکت است. سرعت آن در مدار معادل ۲۷٬۷۰۰ کیلومتر بر ساعت است، که
به این ترتیب روزی ۱۵ بار به دور سیاره زمین گردش می‌کند و شاید یکی از
دیدنی ترین منظره های کره زمین نمای آن از پنجره ایستگاه فضایی بین المللی
باشد.

 

گرست ۳۱ ساله از اردیبهشت تا آبان ماه امسال همراه با مکس سورایو کیهان
نورد روسی و رید ویسمن فضانورد ناسا به محیط خارج از ایستگاه فضایی بین
المللی سفر کرد.آنها دوربینی را روی بدنه‌ی خارجی سفینه نصب کرده و
برنامه‌ریزی آن را به صورتی قرار دادند که در فواصل زمانی مشخص تصاویری را
با رزولوشن ۴K ثبت نماید.ویدئوی بالا متشکل از ۱۲۵۰۰ عکس است که در طول
مأموریت ۶ ماهه موسوم به نقطه آبی گرفته شده اند.