تعرض و آدم‌ربايي به بهانه جابه‌جايي فرش

 كيفرخواست دو جواني كه پس از مصرف شيشه، پسر نوجواني را در كوچه فريب داده و در خانه به او تعرض كرده بودند صادر شد. به گزارش اعتماد، صبح روز پنجشنبه ۲۴ دي ماه، پسر نوجواني همراه پدرش به اداره پليس رفت و از دو جوان به اتهام آزار شكايت كرد. پسر ۱۶ ساله گفت: ديروز عصر پس از تعطيلي مدرسه در راه خانه‌مان بودم كه پسر جواني داخل كوچه‌اي مرا ديد و خواست كمكش كنم يك تخته فرش را از زيرزمين خانه‌شان به داخل اتاقش ببريم. من هم براي كمك به او درخواستش را قبول كردم. وقتي وارد خانه آنها شدم با پسر ديگري روبه‌رو شدم. همان لحظه متوجه شدم كه آنها قصد آزار و اذيتم را دارند. ابتدا مقابل آنها مقاومت كردم، اما با چاقو به پهلويم ضربه‌اي زدند كه زخمي شدم. نخستين بررسي‌ها نشان داد شخصي به نام جابر آن روز در خانه بوده و اين كار را انجام داده است. جابر در بازجويي‌ها به جرم خود با همدستي پسر جواني ‌به نام طالب اقرار كرد و گفت من مدتي است معتاد به مواد مخدر شيشه هستم. از آنجايي كه جايي براي خواب ندارم به خانه دوستانم مي‌آيم. روز حادثه وقتي آنها به محل كار رفتند، طالب كه با پدرش دعوا كرده بود، پيش من آمد. ما با هم مقدار زيادي شيشه مصرف كرديم. در توهم شيشه بوديم كه تصميم گرفتيم يك نفر را از داخل كوچه به خانه بياوريم و به او تعرض كنيم. بعد طالب به كوچه رفت و با پسر نوجواني كه او را فريب داده بود به خانه آمد. او را زخمي كرديم و بعد از آن به او تعرض كرديم. پس از اين اعتراف، ماموران طالب را دستگير كردند. با توجه به سخنان قاضي مدير روستا پرونده آدم‌ربايي و تعرض اين دو نفر در حال ارجاع به دادسراي كيفري است.