تعرض به بیش از نصف زنان شاغل انگلیسی در محیط کار

یک تحقیق تازه نشان می‌دهد به بیش از نیمی از زنان انگلیسی در محیط کار آزار و اذیت لفظی یا تجاوز جنسی می‌شود.به گزارش فارس، آمار نشان می‌دهد ۵۲ درصد از زنان شاغل انگلیسی در محیط کار مورد آزار و اذیت لفظی و یا تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.به نوشته گاردین، به بیش از نیمی از زنان شاغل انگلیسی در محیطهای کاری تجاوز می‌شود یا با کلمات و عباراتی از این دست از سوی همکاران و کارفرمایان مرد مواجه می‌شوند.محققان کنگره اتحادیه تجار و پروژه تبعیض جنسی دریافتند ۵۲ درصد از زنان انگلیسی تجربه رفتارهای ناخواسته از سوی همکاران و کارفرمایان شامل شنیدن شوخی‌ها و جملات نامتعارف، آزار جنسی و تجاوز را داشته‌اند. این رقم میان دختران و زنان ۱۶ تا ۲۴ ساله بیشتر و ۶۳ درصد است.چهار پنجم از زنان انگلیسی که در محیط کار مورد تعرض قرار می‌گیرند به دلیل ترس از دست دادن شغلشان هرگز این مسایل را گزارش نکرده‌اند.بر اساس یافته‌های این محققان، زنانی که در صنایع تولیدی و در صنعت گردشگری مشغول کار هستند بیشتر مورد تعرض قرار می‌گیرند.تیم تحقیقی در این زمینه ضمن شکایت از دولت گفت که دولت انگلیس موفق به جلوگیری از این وقایع و موفق به عملکرد مناسب در این زمینه نبوده است.یک سخنگوی دولت در واکنش به این گزارش گفت «هیچ کس نباید تجربه آزار و اذیت یا هر نوع سو‌ءاستفاده‌ای را در محل کار داشته باشد. وی افزود قانون در این زمینه کاملا روشن است و کارفرمایان باید اقدامی صریح در مقابله با آن انجام دهند.»