تعداد زندانیان کشور

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور با ارائه آماری از میزان زندانیان کشور گفت: هم اکنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر در زندانها محبوس هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور با ارائه آماری از میزان زندانیان کشور تاکید کرد: سال ۹۳ حدود ۶۰۰ هزار نفر زندانی در زندان ها محبوس بودند که در سال ۹۴ این رقم به ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت و ظرفیت زندان های کشور در حال حاضر ۸۵ هزار نفر است و هم اکنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر در زندانها محبوس هستند، که این تعداد نزدیک سه برابرظرفیت استاندارد است و وضعیت قابل قبولی نیست.رئیس سازمان زندانها در در بیست و نهمین جشن گلریزان ستاد دیه که در ایام ماه مبارک رمضان امسال برگزار شد با اشاره به آمار زندانیان جرائم غیر عمد گفت: ۱۲هزار و ۷۰۳زندانی جزء مشمولین دیه هستند که که این تعداد برابر ۶ درصد از آمار کل زندانیان است و در این راستا بیشترین زندانی با ۹۷۴مورد مربوط به تصادفات منجر به جرح است که از این تعداد زندانی،۹۷۰نفر مرد و ۴نفر زن هستند.در شرایطی که تاکید زیادی از سوی مسئولان بر روی کاهش جمعیت کیفری زنداها وجود دارد، زندانیان جرایم غیر عمد می توانند در اولویت اول برای استفاده از مجازات های جایگزین قرار بگیرند.