تصاویری از خرس‌های قطبی در جستجوی غذا

این تصاویر که در آلاسکا گرفته شده نشان می دهد که چگونه سر یک خرس قطبی جوان در هنگام جستجو برای یافتن غذا در میان استخوان غول پیکر یک نهنگ گیر می کند.