تجمع مقابل ساختمان مرکزی بانک ملت

عده اندکی از معترضین در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملت تجمع کردند.به گزارش ایلنا ؛ ظهر امروز تعدادی در واکنش به محدود شدن ارائه خدمات بانکی از سوی بانک ملت به برخی نهادها در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملت تجمع کردند که با حضور پلیس متفرق شدند.بر اساس این گزارش، به تازگی‌ اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده در خصوص FATF صادر کردند.