تجمع بازنشستگان فرهنگی و مال‌باختگان موسسه ثامن‌ الحجج مقابل مجلس

امروز همزمان با روز تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، دو گروه در مقابل مجلس تجمع کردند؛ بازنشستگان فرهنگی و مال‌باختگان ثامن الحجج به وضعیت خود معترض هستند.

به گزارش خبرآنلاین، امروز همزمان با حضور رئیس جمهور در قوه مقننه، گروهی از فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس تجمع کردند. معترضان به مستمری پایین معلمان بازنشسته معترض بودند و خواستار رفع تبعیض بین بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان سایر ارگان ها و ادارات دولتی هستند.

این گروه که تعداد آنها چند صد نفر تخمین زده می شد از معلمان بازنشسته سراسر کشور بودند به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این تجمع از ساعت ده صبح آغاز ش و از روزهای قبل در شبکه‌های مجازی توسط بازنشستگان سازماندهی شده بود.

بازنشستگان فرهنگی می‌گویند: نسبت به پایین بودن مستمری معلمان بازنشسته معترضیم و خواستار رفع تبعیض بین بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان سایر ارگان‌ها و ادارات دولتی هستیم.

در ماه‌های گذشته فرهنگیان بازنشسته بارها مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.
همزمان با این تجمع، گروهی از مالباختگان و کارمندان موسسه مالی ثامن الحجج مقابل مجلس جمع شدند تا از مسئولان بخواهند درباره وضعیت آنها چاره اندیشی شود.

این افراد که خواستار رسیدگی به پرونده موسسه ثامن الحجج (ع)بوده و پلاکاردهایی در دست داشتند که از مسئولان می خواستند از آنها حمایت کنند.