بیانیۀ پایانی نشست سران آ.سه.آن حاوی چه نکاتی دربارۀ ایران است؟

بیانیه پایانی بیست و هشتمین و بیست و نهمین اجلاس سران آ.سه.آن روز جمعه منتشر شد.به گزارش ایرنا در بیانیه پایانی بیست و هشتمین و بیست و نهمین اجلاس سران آ.سه.آن که روز جمعه در تارنمای این اتحادیه قرار گرفت، با استقبال از الحاق شیلی، مصر و مراکش به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا (تاک)، در مورد الحاق کشورمان به تاک آمده است که سران نگاه رو به جلو برای الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا دارند تا فرایند داخلی تکمیل شود.وزرای امور خارجه ۱۰ کشور عضو اتحادیه آ.سه.آن سوم مرداد ماه در لائوس با پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا موافقت کردند و با تکمیل فرآیند آن براساس نظر سران این اتحادیه کشورمان به این پیمان محلق می شود.سران آ.سه.آن همچنین از تصمیم وزرای امور خارجه این اتحادیه برای در نظر گرفتن برنامه های جدید مطابق با دستورالعمل تجدیدنظر شده به منظور الحاق به پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا موافقت کردند.به گزارش ایرنا، در بیانیه پایانی بیست و هشتمین و بیست و نهمین اجلاس سران آ.سه.آن با اشاره به مشارکت های مثبت در پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا که کلید رفتار حاکم بر روابط بین دولت ها در منطقه برای ترویج صلح و ثبات در طول ۴۰ سال گذشته بوده است، از تصویب بیانیه وزرای امور خارجه اتحادیه به مناسبت چهلمین سالگرد این پیمان استقبال شد.اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن در حالی پنجشنبه شب در ‘وینتیان’ پایتخت لائوس پایان یافت که سران این کشورها تلاش کردند در بیانیه پایانی اختلاف های خود با پکن در مورد دریای جنوبی چین را مخفی کنند و در مورد حکم دیوان بین المللی داوری لاهه نیز سکوت کردند.سران آ.سه.آن با تاکید دوباره بر حفظ و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه، خواستار حل صلح آمیز اختلافات، از جمله احترام کامل به فرآیندهای قانونی و دیپلماتیک، بدون توسل به تهدید یا استفاده از زور و مطابق با اصول شناخته شده جهانی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها شدند.این بند بیانیه اشاره به اختلاف های ارضی دریایی چهار کشور فیلیپین، ویتنام، مالزی و برونئی با چین و اختلاف برخی دیگر از کشورهای عضو از جمله اندونزی در مورد منابع این پهنه آبی دارد.سران ۱۰ عضو آ.سه.آن شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، ویتنام، تایلند، لائوس، میانمار، کامبوج، سنگاپور و برونئی در پایان نشست منطقه ای خود هیچ اشاره ای به حکم دادگاه لاهه که علیه چین صادر شد و ‘باراک اوباما’ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه آن را برای پکن الزام آور دانست، نکردند.سران آ.سه.آن بار دیگر تعهد خود را برای پاسخ به موقع و موثر به تهدیدات و جرایم فراملی، در حال ظهور و چالش های فرامرزی از جمله تروریسم؛ قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و دزدی دریایی اعلام کردند.اهمیت اعتدال، تحمل، عدم خشونت، درک متقابل و همچنین احترام به تنوع و گوناگونی برای دستیابی به صلح، امنیت و هماهنگی در منطقه از محورهایی بود که این کشورها بر آن تاکید کردند و فعالیت های آغاز شده توسط ذینفعان مربوطه برای حمایت از اعلامیه جنبش جهانی میانه روها و پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا را مورد حمایت قرار دادند.سران آ.سه.آن بار دیگر متعهد به حفظ منطقه جنوب شرق آسیا به عنوان منطقه عاری از سلاح هسته ای و سلاح های کشتار جمعی براساس پیمان های بین المللی و منشور این اتحادیه شدند.سران ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا همچنین تعهد مجددا خود را برای پاسخ موثر و به موقع به تهدیدات جرایم فراملی و چالش های فرامرزی در حال ظهور در حوزه های اولویت دار، یعنی تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، دزدی دریایی، پولشویی، جرایم اقتصادی بین المللی و جرایم اینترنتی اعلام کردند.اجلاس سران آ.سه.آن و شرکای گفتمانی از روز سه شنبه در ‘وینتیان’ لائوس آغاز شد و پنجشنبه شب به کار خود پایان داد.