بیانیه‌ اتحادیه‌ اروپا دباره‌ اعدام‌‌ در ایران

اتحادیه اروپا در اقدامی مداخله‌جویانه در اعتراض به مجازات اعدام در ایران یک بیانیه صادر کرد.به گزارش ایسنا، در این بیانیه که از سوی سخنگوی اتحادیه اروپا منتشر شده، آمده است: ایران به تازگی ۲۰ تن را به جرم قتل و برهم زدن امنیت ملی اعدام کرده است. اتحادیه اروپا به طور قوی بر مخالفت خود با استفاده از مجازات اعدام در تمامی شرایط تاکید می‌کند و علاوه بر این، نسبت به شمار بالای اعدام‌ها در ایران نگران است.سخنگوی اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه، با غیرانسانی و خشونت‌آمیز خواندن مجازات اعدام، مدعی شده است که این مجازات نمی‌تواند عامل بازدارنده مناسبی باشد و نقض غیرقابل قبول منزلت و شرافت انسانی به شمار می‌آید.